Trasa Strážovskej výzvy ponúka množstvo krásnych prírodných scenérii a zaujímavostí a taktiež a prechádza cez miesta s kultúrnym a historickým významom. V tejto sekcii spomenieme niektoré z nich.

Jankov vŕšok (3. km trasy): Jankov vŕšok (533 m n. m.) je vrch v Nitrických vrchoch v časti Rokošské predhorie. Leží severovýchodne neďaleko od Uhrovca. Na jeho vyššie položenej časti sa nachádza pamätník padlým partizánom štyroch národností z obdobia Slovenského národného povstania vybudovaný v rokoch 1948 - 1951. Má tvar pylónu vysokého 15 metrov. Na juhovýchodných svahoch Jankovho vŕšku sa nachádza rovnomenná prírodná rezervácia (5. stupeň ochrany) vyhlásená v roku 1993. Predmetom ochrany sú dubové lesy na vápencovo-dolomitovom podklade s dubom cerovým a plstnatým, miestami aj s borovicou lesnou.

Uhrovský hrad (9. km trasy): Zrúcanina hradu v južnej časti Strážovských vrchov, nad obcou Uhrovské Podhradie. Viac o hrade, jeho histórii a o projekte jeho záchrany sa dočítate na webstránke: https://www.hraduhrovec.sk/

Rokoš (16. km trasy): 1010 metrov vysoký zalesnený vrch je unikátnou prírodnou lokalitou. Ide o druhý najvyšší vrch Nitrických vrchov (podcelok Strážovských vrchov). Je súčasťou NPR Rokoš. Na lúke niekoľko minút chôdze od jeho vrcholu sa nachádza pamätník rodákov z blízkeho Uhrovca - Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.

Obec Čičmany (54. km trasy): Najvyššie položená obec v Žilinskom okrese je známa svojou zachovalou a unikátnou ľudovou architektúrou s maľovanými drevenicami (pamiatková rezervácia).

Strážov (60. km trasy): Najvyšší vrch pohoria Strážovské vrchy (1213 m), najvyššie položený bod v rámci našej trasy a jedno z najvýraznejších stúpaní Strážovskej výzvy (viac ako 560 m z Čičmian). Za dobrého počasia ponúka jeho vrchol fantastické výhľady prakticky na tri svetové strany, smerom ku Kľaku je pekný výhľad z Lúky pod Strážovom.

Rohatá skala (74. km trasy): Vrchol s nadmorskou výškou 850 m patrí k turistickým atrakciám Strážovských vrchov. Z viacerých miest ponúka široké výhľady na pohoria Javorníky a Biele Karpaty s Vršateckými bralami, a samozrejme aj na Strážovské vrchy. Záverečný úsek ku kóte s krížom (exponovaná skalka) je zabezpečený reťazami.

Vápeč (89. km trasy): Známy vyhliadkový vrchol (956 m) nad obcou Horná Poruba s výrazným vápencovým bralom na vrchole ponúka krásne kruhové výhľady na Strážovské vrchy aj ďalšie pohoria - Biele Karpaty, Fatru, Vtáčnik, Tribeč či Inovec. Ide o jednu z dominánt Strážovských vrchov, ktorá je atraktívnym turistickým cieľom.

Kamenné vráta (103. km trasy): Vrch s výškou 560 metrov neďaleko Trenčianskych Teplíc je známy predovšetkým pre priaznivcov horolezectva resp. skalkárenia. Južná strana ponúka lezecké cesty s výškou do 35 metrov (trasa Strážovskej výzvy nevedia priamo popod skalu).

Trenčianske Teplice (107. km trasy): Nachádzajú sa v údolí potoka Teplička v nadmorskej výške 268 m. Známe kúpeľné mesto (prvá zmienka z 13. storočia) ponúka mnoho zaujímavostí, je aj miestom mnohých kultúrnych podujatí (filmový festival, koncerty). Pre účastníkov Strážovskej výzvy je to (v závislosti od času príchodu) tiež miesto, kde sa dá dokúpiť jedlo a nápoje, prípadne navštíviť niektorý z miestnych podnikov.

Chata Baske (130. km trasy): Chata bola postavená v rokoch 1935 - 1936. Za jej vznikom stoja milovníci pešej a lyžiarskej turistiky z Trenčiankych Teplíc. V súčasnosti chata patrí KST v Trenčianskych Tepliciach. Jej prevádzka je sezónna a samoobslužná za prítomnosti chatára. S chatou je spojené množstvo turistických akcii pre verejnosť.

Prírodná rezervácia Kňaží stôl (152. km trasy): Prírodná rezervácia v okolí rovnomenného 637 m vysokého vrchu. Predmetom ochrany sú ukážky prirodzených bučín, xerotermných dúbrav, stepných a lesostepných spoločenstiev Strážovských vrchov s chránenými a ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov.

Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci (163. km trasy): Dom z 18. storočia (národná kultúrna pamiatka) slúžil ako škola s učiteľským bytom. V súčasnosti sa tu nachádzajú expozície Trenčianskeho múzea venované Štúrovi a Dubčekovi. V jeho blízkosti sa nachádza pomník s bustou Ľudovíta Štúra od Jozefa Pospíšila z roku 1936.

Zdroj info: Wikipedia resp. uvedené webstránky.