HARD AS A RO(C)KOŠ: PRVÝ PREBEH A INFO OD PAĽA PORUBČANA

Pochádzam z Trenčianskych Teplíc a z Dubnice. Strážovské vrchy sú moja domovina. Na Rokoši som bol niekoľko krát, bajkom, behom, ale aj turisticky s deťmi. Doteraz majú na tú túru hlboké spomienky....volali sme ju Rozkoš 😁. Naposledy som tu bol na jeseň s Maťom Hudákom, s čelovkami na Strážovskej výzve.

Rokoš je náročný kopec, keďže prevýšenie z okolitých dolín presahuje 700 m. Nejde o žiadne tiahle stúpania, ale poriadne stojky. Prostredie ma charakter prevažne bukových lesov, ale nájdu sa aj dubové, borovicové či smrekovcové úseky. Bočné hrebene sú členité, plné vápencových skál pretkanými strmými trávami, les je tu redší.

Maťo na Prednom Rokoši

Keď som sa dozvedel o výzve „Hard as a Ro(c)koš“, hneď to vo mne zarezonovalo. Pokladal som to za svoju psiu povinnosť, ísť tam a zdolať ju. Veď to je moja domovina.

Keďže sa s Maťom Hudákom pripravujeme na LUT, tak to úplne zapadlo do nášho tréningového plánu. Potrebujeme behať a speedhikovať strmé kopce a veľa... Rozhodnutie padlo veľmi rýchlo. Čakáme, kedy zlezie sneh, bude aké také počasie a nájdeme prienik v našich kalendároch.

Predpoveď na piatok nebola ideálna. SHMU stále menil plány, v noci a ráno malo pršať. A tak aj bolo.

Za mierneho dažďa sa s Maťom stretáme v Ješkovej Vsi, kde sme si pri vstupe značky do dediny odložili každý fľašu minerálky a malý proviant. Následne presun na miesto štartu do Dolných Vesteníc kde sme zaparkovali priamo pri smerovníku. Vyštartovali sme niečo po pol deviatej, akurát keď prestalo pršať.

Vyhliadka pred Surdovom

1. Dolné Vestenice - Rokoš

Hneď na konci dediny dajte pozor! Chodník ide priamo popri plote nových domov. Nie je tam značka, logicky Vás to ťahá popred domy po širokej ceste vpravo. Nasleduje exkluzívny čistý dubový lesík. Potom zvlnený behateľný terén cez Surdov, plný technickejších singláčov. Krátky zbeh pod záverečnú super stojku pred vrchol Rokoša a opäť behateľne až na vrchol.

Rokoš

2. Rokoš - Diviacka Nová Ves - Rokoš

Krátka vracačka z vrcholu a potom rýchly behateľný zbeh dole do dediny. Pozor stačí zbehnúť ku Kaštieľu, netreba bežať asfaltom ku smerovníku pri hlavej ceste. Otočka a výbeh späť. Toto stúpanie nemá extrémnu strmosť, veľa úsekov sa dá vybiehať.

Maťo pred Kaštielom v Diviackej Novej Vsi

3. Rokoš - Ješkova Ves - Rokoš

Opäť vracačka po červenej a exkluzívny singláč na Predný Rokoš. Pri zbehu treba prekonať niekoľko hrbov pri ktorých nastúpate cca 100 výškových a dajú celkom zabrať. Tento úsek považujem za “Creme de la Creme“ oblasti. Výhľady, technické pasáže a chodník vysypaný bukvicami. Z Predného Rokoša dosť strmo dole do dediny. Tu sme doplnili zásoby s uschovanej občerstvovačky. Cez cestu sú aj potraviny, tak sa dá naša ranná logistika aj vynechať. Tento výstup na Rokoš je dosť náročný, už máte nakúpene v nohách a strmosť dá zabrať. Väčšina výstupu je čistý speedhiking.

Maťo si užíva “Creme de la Creme”

4. Rokoš - Omastiná - Rokoš

Začiatok je klasika po technickom hrebeni smer Čierny Vrch. Potom prudko behateľný a rýchly zbeh do Omastinej. Smerovník je značne zvetralý (nečitateľný), priamo pred Penziónom pri studničke. Studničku sme nevyužili, ale Radler padol vhod. Keď tam prídete, pozdravujte majiteľov od ultra bežcov Paľa a Maťa. Minulý rok po prebehu Strážovskej výzvy sme boli ich prví zákazníci. Stúpanie späť na hrebeň je práve na behateľnej hrane. Hlava vám hovorí, že toto máte bežať, ale telo po par metroch naznačuje že nechce... Ja to boj slabšej a silnejšej polovičky, tu sa preverí mentálna sila.

Penzión pri studničke

5. Rokoš - pamätník a zbeh do Vesteníc

Po štvrtom výbehu (výšľape) nezabudnúť odbehnúť cca 150 m k pamätníku Ľ. Štúra a A. Dubčeka. Je tam pekný výhľad a zostáva už len zbeh s krátkym stúpaním do Vesteníc.

Od pamätníka Ľ. Štúra a A. Dubčeka smerom na Surdov  

Celá trasa aj so zastavovaním nám trvala 8 hodín a 33 minút. Hodinky mi ukázali vzdialenosť 54 km a celkové stúpanie 3777 m. Záznam na Strave:  https://www.strava.com/activities/5218751817

  • Na kopci a ani v stúpaniach nie je voda. Dopĺňať sa dá po každom zbehu v obciach.
  • Vo Vesteniciach rovno na druhej strane cesty oproti smerovníku je krčma. Z druhej strany budovy je terasa, kde dobre varia. Doporučujem využiť po dobehu.
  • Na stránke Strážovskej výzvy nájdete pravidlá absolvovania, presný popis trasy a podmienky na zaradenie do rebríčka

Zo Surdova na Nováky a Vtáčnik

Ďakujem Maťovi Hudákovi za super sparring. Nie je ľahké na takéto divočiny nájsť podobne trafeného kámoša. 😊

Ďakujem Radovi Harachovi zo Slovak Ultra Trail a Oliverovi Súkeníkovi za zhmotnenie tejto myšlienky a inšpiráciu. Strážovské vrchy su TOP-ka a Rokoš je naozaj výnimočný kopec.

Paľo


Paľo a Maťo v cieli v Dolných Vesteniciach