O čom Strážovská výzva je?

O viac ako 160 kilometroch turistických chodníkov v krásnom prostredí Strážovských vrchov prepojených do jednej náročnej trasy - okruhu so začiatkom a koncom v Uhrovci. O výzve ich zdolania do 44 hodín. O zážitku, ktorý bežec či diaľkoplaz prežije sám, alebo so svojimi kamarátmi. Nejde o organizované preteky, ani o verejné športové podujatie.

Akým štýlom?

Samozrejme po vlastných :-)

Prvou a tou náročnejšou možnosťou je absolvovanie Strážovskej výzvy "v sebestačnom štýle" (self-supported), t.j. bez podporného tímu (aj keby išlo o jednu osobu). V tomto prípade si všetko vybavenie, nápoje a jedlo nesiete so sebou. Je však dovolené dopĺňať vodu v prírodných zdrojoch a tak isto si nápoje či jedlo kúpiť po ceste, ak budete mať príležitosť (napr. na chate, v obchode, reštaurácii...), vypýtať si ich resp. poprosiť o ne ľudí (nie však predom dohodnutých!), ktorých na trase stretnete, alebo prípadne si nechystať zásoby na Vami dopredu vybrané miesta.

Druhou možnosťou je štýl "s podporou" (supported), čo znamená podporu na trati od osôb (alebo osoby) v podpornom tíme, ale aj pomoc od cudzej osoby bez požiadania o ňu (napríklad jedlo či nápoje podané domácimi). Taktiež je možné využiť možnosti doplnenia zásob uvedené v prvom variante.

Chcem Strážovskú výzvu vyskúšať. Ako mám postupovať?

Napíšte nám aspoň 24 hodín pred plánovaným pokusom na adresu strazovskavyzva@gmail.com e-mail s informáciami: Vaše meno a priezvisko, dátum plánovaného pokusu, plánovaný štýl absolvovania trasy. Ako odpoveď Vám zašleme informácie, akou formou po dokončení trasy bude potrebné poslať záznam (GPS záznam, fotky z určených miest).

Ak by ste mali záujem o GPS live tracking, treba sa ozvať skorej (aspoň 1 týždeň vopred), aby sme vám prípadne stihli poskytnúť včas kontakt a informácie.

Štatistiky

Po vyhodnotení záznamu bude každý, kto Strážovskú výzvu úspešne zdolá (to znamená do 44 hodín absolvuje celú trasu s miestom štartu a cieľa a priebehom, ako je uvedený v sekcii Trasa), zapísaný do "siene slávy", teda zoznamu s menami, informáciami o štýle, dátume a celkovom čase. FKT (Fastest Known Time) pre každú zo štyroch možných kategórii ("v sebestačnom štýle" samostatne muži a ženy, "s podporou" samostatne muži a ženy) bude zaznamenaný aj s fotkou bežca a dosiahnutým časom.

Upozornenia

  • Každý pokus o absolvovanie trasy Strážovskej výzvy je na vlastnú zodpovednosť.
  • Vo výbave odporúčame mať izotermickú fóliu, reflexné prvky, náhradné batérie do čelovej lampy a powerbanku pre mobilný telefón.
  • Strážovské vrchy sú pohorím, kde sa vyskytujú medvede.
  • Rohatá skala (vrchol s krížom): za tmy resp. ak je šmykľavý terén, zvážte výstup skalnou stienkou po reťaziach ku krížu.