E-mail:  

strazovskavyzva@gmail.com                   

Stránka na Facebooku:  

unnamed                  

Tím:

Ľubica Fenclová

Radovan Harach

Jiří Horníček

Andrej Orogváni